תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר SDAROT TV!

תנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש") מסדירים את השימוש שלך באתר SDAROT TV. על ידי השימוש בשירות, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לתנאי השימוש.

הגדרות

  • "החברה" – מפעילת האתר
  • "השירות" – שירות הצפייה של אתר SDAROT TV
  • "המשתמשים" – כל משתמש בשירות

זכויות יוצרים

השירות מכיל תוכן המוגן בזכויות יוצרים, לרבות סדרות טלוויזיה, סרטים ותכנים נוספים. זכויות היוצרים בתוכן זה שייכות ליוצרים, בעליהם או בעלי הרישיון שלהם.

המשתמשים רשאים לצפות בתוכן אך ורק למטרות צפייה אישית. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להעביר, למכור או ליצור יצירות נגזרות מהתוכן, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל זכויות היוצרים.

למען הסר ספק, האתר אינו מציג סדרות ו/או סרטים, או כל תוכן סטרימינג אשר מפר זכויות יוצרים, אלא מציע לגולשים תקצירים ותוכן כתוב בלבד.

התנהגות המשתמשים

המשתמשים מתחייבים להשתמש בשירות באופן חוקי ובתום לב. המשתמשים לא יבצעו את הפעולות הבאות:

  • להפר זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.
  • להפיץ תוכן פוגע או מעליב.
  • להשתמש בשירות באופן שעלול לגרום נזק לחברה או למשתמשים אחרים.

החברה רשאית להפסיק את השימוש של משתמש בשירות אם המשתמש הפר את תנאי השימוש.

שינוי תנאי השימוש

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. במקרה של שינוי משמעותי בתנאי השימוש, החברה תודיע למשתמשים על השינוי באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה באתר.

הפסקת השירות

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

סיום הסכמים

הסכם זה ייכנס לתוקף עם השימוש הראשון שלך בשירות ויישאר בתוקף עד להפסקת השימוש שלך בשירות.

סמכות שיפוט

כל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש תוכרע על פי חוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו יהא בעל הסמכות הבלעדית לדון בעניין.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי תנאי השימוש, אנא צור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת קשר המוצג באתר.

עודכן: ינואר 2024